In English below

Työskentelen maalauksen, taidegrafiikan, kuvanveiston ja installoinnin parissa. Työstettävä tekniikka tarkentuu tilan ja tematiikan mukaisesti, mutta usein yhdistän eri tekniikoita rohkeasti ja kokeilevasti. Työskentelyäni ohjaa intuitio ja tarve löytää ne otollisimmat sattumat, jotka ohjaavat prosessia eteenpäin. 

Työskentelyssäni on mukana luonnollisuus, niin maaliaineen tapahtumina kuin aihepiirissäkin. En pitäydy jo opitun mukavuudessa, vaan haastan itseni kerta toisensa jälkeen uuden äärelle, etsien käyttämieni medioiden uusia näkyjä.

 Luonnon kunnioitus ja suojelu on minulle tärkeää ja olenkin pitänyt näyttelyitä, joiden moniosaisten installaatioiden teosmyynti on ohjattu suojeltavien metsäalueiden hankintaan. Olen myös pohtinut taiteellisen työskentelyni hiilijalanjälkeä ja etsinyt yksilötason keinoja pienentää sitä merkittävästi, harjoittaen taiteellista ympäristöaktivismiani.

My working process is a fusion of painting, printmaking, sculpture and installation. I choose the techniques inspired by the space and the themes I am working with, and I often combine techniques boldly and experimentally. My work is guided by intuition and a need to spot the most successful accidents that will guide the process onwards. 

I let the work process flow naturally, both regarding the actions of the paint material as well as the themes of the work. I don’t restrict myself to the comfort of already familiar things, but time after time I challenge myself to face the unknown, to look for new visions in the media I use.

Respecting and protecting nature is important to me, and I have arranged exhibitions from which the sales have been donated to buying and conserving forest areas. I have also thought about the carbon footprint of my artistic work and looked for ways to diminish it significantly on an individual level, as a form of my artistic environmental activism.