NOW

Heitä keitä emme koskaan edes löytäneet matkallamme avaruuteen (II). Teos saatavilla Turun Taidelainaamosta.

Teoksiani saatavilla Turun Taidelainaamosta

Turun Taidelainaamo sijaitsee Turun Taidehallissa, vanhankaupungin ytimessä.

Taidelainaamo välittää turkulaisiin taiteilijajärjestöihin tai taideyhteisöihin kuuluvien taiteilijoiden teoksia. Lähes 600 teoksen valikoimassa on monipuolisesti piirustuksia, grafiikkaa, maalauksia, veistoksia, sekatekniikkatöitä ja valokuvia.

Taidelainaamo mahdollistaa taideteokseen tutustumisen rauhassa kotona ennen ostopäätöstä. Jos teos ei sovikaan kotiisi, voit palauttaa sen Taidelainaamoon.

Turun Taidelainaamoa ylläpitää Turun Taiteilijaseura ry.

Turun Taidelainaamo vuokraa taideteoksia yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Lyhin vuokra-aika on kuukausi. Teoksen voi lunastaa omakseen joko kertaostona tai kuukausivuokraa maksamalla, kunnes teos on kokonaan maksettu. Mitään muita kuluja, kuten korkoja tai käsittelymaksuja ei peritä.

Katso teokset: http://www.turuntaidelainaamo.fi/index.php?sivu=42&id=138&mist=4&c=3

Turun Taidelainaamo: http://www.turuntaidelainaamo.fi/

Kasvio-sarjan kortit pihasaunio / pietaryrtti ja pihlaja.

Taidekortteja saatavilla!

”Kasvio” -musteteoksistani painatettuja kortteja on nyt saatavilla! Katso kortit täältä: kasvio_kortit

Korttien koko on A5 ja ne on painettu kierrätyskartongille. Kortit on saatavilla kuuden kortin sarjana. Korttisarjan hinta on 20 €, sis. alv 24 % ja postituksen tilaajalle kotimaassa suoraan kotiin.  Korttien myyntituotosta puolet ohjataan Luonnonperintösäätiölle. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen (https://www.luonnonperintosaatio.fi). Toiminnallani haluan tukea Suomen suojeltavien metsäalueiden hankintaa.

Kortit on painatettu Loimipainossa, paikallista painotaloa tukien. Korttien upean taiton on toteuttanut Päivi Oksanen. Hanketta on tukenut Taiken Varsinais-Suomen rahasto.

Kysy lisää: markkuhaanpaa@gmail.com

Kuvataideviikkojen päänäyttelypaikka Pekilo. Kuva: Timo Nieminen.

XXV Mäntän kuvataideviikot 13.6.–31.8.2021 , Erehtyminen / To Err Is Human, Pekilo, Mänttä

Mäntän kuvataideviikot siirtää kesälle 2020 suunnitellun näyttelynsä vuoteen 2021 koronavirustilanteen vuoksi. Kuraattori, taiteilijat ja teema säilyvät samoina. – Tämä ratkaisu tuntuu tällä hetkellä ainoalta oikealta. Taiteilijoiden, työntekijöiden ja näyttelyvieraiden turvallisuus on etusijalla, toiminnanjohtaja Tiina Nyrhinen kertoo. Kuvataideviikkojen rakentaminen on aina suuri ponnistus. Emme halua joutua tilanteeseen, että näyttelyä ei sitten lopulta pystyttäisikään esittelemään yleisölle. Haluamme tarjota kuraattorille ja mukana oleville taiteilijoille täysipainoisen kulttuuritapahtuman puitteet ensi vuonna, Nyrhinen jatkaa. Uusi ajankohta Kuvataideviikoille on 13.6.–31.8.2021.
 
XXV Mäntän kuvataideviikkojen taiteilijat ja teema julkistettiin tiedotustilaisuudessa näyttelykeskus Pekilolla 12.2.2019. Tee­ma­na on Ereh­ty­mi­nen / To Err Is Human. Mu­kaan näyt­te­lyyn on kut­sut­tu 47 tai­tei­li­jaa / tai­tei­li­ja­ryh­mää. Heis­tä koos­tuu yh­teen­sä 62 tai­tei­li­jan jouk­ko, sillä ny­ky­tai­tei­li­jat työs­ken­te­le­vät yhä useam­min pa­reit­tain tai työ­ryh­mä­nä. Näyt­te­ly tuo raik­kaas­ti esiin ny­ky­tai­teen mo­ni­nai­suu­den: tai­teen kei­no­jen, tyy­lien, nä­kö­kul­mien, kiel­ten ja kan­sal­li­suuk­sien kir­jon. Lähes puo­lel­la tai­tei­li­jois­ta on mo­ni­kult­tuu­ri­nen taus­ta. 55 tai­tei­li­jaa 62:sta on mu­ka­na Ku­va­tai­de­vii­koil­la nyt en­sim­mäis­tä ker­taa.
 

Markku Haanpää mukana kutsuttuna taiteilijana Mäntän Kuvataideviikoilla 13.6.–31.8.2021.

Kasvio-teoksen alkuluonnoksia.

Huovinsuon-Kasvio - Taiteesta metsäksi

Huovinsuon-Kasvio on metsäalue, jonka hankin ”Kasvio” –teoksestani kertyneen teosmyynnin turvin. Tavoitteenani oli suojella metsäalue ja hankkeen voi ajatella olevan taiteelliseen työskentelyyn perustuvaa ympäristöaktivismia.  Käytin teoksesta tulleen tuoton 100% metsän hankintaan. Metsäalueen hankinta lähti liikkeelle jo ”Kasvio”-teoksen suunnitteluvaiheessa ja toin esiin teoksen päämäärää, metsäksi muuttumista, läpi teoksen prosessin. Lopulta ”Kasvio”-teokseni oli installoituna Turun Tuomiokirkossa, Eero Merimaan kuratoimassa ”Näytöksiä” –näyttelyssä keväällä 2019. Teoksen vastaanotto oli kiinnostunutta ja lopulta hanke päättyikin onnistuneesti tavoitteeseensa – metsän hankintaan.

Hankkimani metsäalue on suopohjaista sekametsää ja sen läheisyydessä sijaitsee Vapon turvenevat. Tarkoituksenani on ollut suojella tämä metsä ja estää sen päätyminen Vapon hallittavaksi. Metsä on luonnontilassa, edellinen omistaja on tehnyt pientä hakkuuta 80-luvulla, mutta tämä ei ole juuri enää nähtävissä. Alue sijoittuu luonnontilaiseen rahkasuoalueeseen ja pidänkin suojeltavan alueen laajentamista tärkeänä.

Arvion mukaan lähes 12 prosenttia Suomen lajeista on uhanalaisia. Etenkin vanhoilla metsillä on lajien säilymisen kannalta kriittinen rooli. Tosiasia on myös se, että Etelä-Suomen metsistä vain häviävän pieni osa on suojeltu. Tähän hätähuutoon hankkeeni pyrkii vastaamaan ja tulen myös jatkossa toimimaan vastaavasti. Hankkeeseeni sisältyy myös se, että tuon luonnonsuojelun asiaa esiin omalla toiminnallani, näyttelyissäni ja eri medioissa. Metsänsuojelijoita ja toisinajattelijoita tarvitaan maassa, missä kaivosyhtiöt varailevat maa-alueita holtittomasti, mielestäni hyvin epämääräisellä tavalla.

Ajattelen aikamme tarvitsevan aktivismia, mutta miten sitä lainpuitteissa, rakentavasti ja positiivisesti ilmentää, siinä on syytä olla harkitsevainen. Yksi keino on asettaa itselleen ”ympäristövero”, kuten koen hankkeellani itse itselleni tehneeni. Toivon ihmisten tekevän hyvää yhteisen tulevaisuutemme eteen, vaikka toiset tahot toimisivatkin juuri toisin. Muistutan, että yksilö voi aina vaikuttaa ja jo pieni teko on voitto!

Luonnon kunnioitus ja suojelu on minulle tärkeää ja olen pitänyt näyttelyitä, joiden moniosaisten installaatioiden teosmyyntiä on ohjattu kokonaisuudessaan myös Luonnonperintösäätiölle.  Olen pohtinut paljon taiteellisen työskentelyni hiilijalanjälkeä ja etsinyt yksilötason keinoja pienentää sitä merkittävästi, harjoittaen taiteellista ympäristöaktivismiani ja olen kriittinen myös materiaalivalinnoissani. Metsien suojelu on mahdollista kaikille!

Katso Instagram Story Kasvio-metsästä: https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODYwMzczNzg1ODE5Mzkx?igshid=120008czm3imv