NOW

Kuvataideviikkojen päänäyttelypaikka Pekilo. Kuva: Timo Nieminen.

XXV Mäntän kuvataideviikot 13.6.–31.8.2021 , Erehtyminen / To Err Is Human, Pekilo, Mänttä

Mäntän kuvataideviikot siirtää kesälle 2020 suunnitellun näyttelynsä vuoteen 2021 koronavirustilanteen vuoksi. Kuraattori, taiteilijat ja teema säilyvät samoina. – Tämä ratkaisu tuntuu tällä hetkellä ainoalta oikealta. Taiteilijoiden, työntekijöiden ja näyttelyvieraiden turvallisuus on etusijalla, toiminnanjohtaja Tiina Nyrhinen kertoo. Kuvataideviikkojen rakentaminen on aina suuri ponnistus. Emme halua joutua tilanteeseen, että näyttelyä ei sitten lopulta pystyttäisikään esittelemään yleisölle. Haluamme tarjota kuraattorille ja mukana oleville taiteilijoille täysipainoisen kulttuuritapahtuman puitteet ensi vuonna, Nyrhinen jatkaa. Uusi ajankohta Kuvataideviikoille on 13.6.–31.8.2021.
 
XXV Mäntän kuvataideviikkojen taiteilijat ja teema julkistettiin tiedotustilaisuudessa näyttelykeskus Pekilolla 12.2.2019. Tee­ma­na on Ereh­ty­mi­nen / To Err Is Human. Mu­kaan näyt­te­lyyn on kut­sut­tu 47 tai­tei­li­jaa / tai­tei­li­ja­ryh­mää. Heis­tä koos­tuu yh­teen­sä 62 tai­tei­li­jan jouk­ko, sillä ny­ky­tai­tei­li­jat työs­ken­te­le­vät yhä useam­min pa­reit­tain tai työ­ryh­mä­nä. Näyt­te­ly tuo raik­kaas­ti esiin ny­ky­tai­teen mo­ni­nai­suu­den: tai­teen kei­no­jen, tyy­lien, nä­kö­kul­mien, kiel­ten ja kan­sal­li­suuk­sien kir­jon. Lähes puo­lel­la tai­tei­li­jois­ta on mo­ni­kult­tuu­ri­nen taus­ta. 55 tai­tei­li­jaa 62:sta on mu­ka­na Ku­va­tai­de­vii­koil­la nyt en­sim­mäis­tä ker­taa.
 

Markku Haanpää mukana kutsuttuna taitelijana Mäntän Kuvataideviikoilla 13.6.–31.8.2021 .

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Huovinsuon Kasvio

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet