Process

Prosessi-kuvagalleria

Taiteellisessa työskentelyssäni prosessin tärkeys korostuu itselleni.  ”Taide tekona” on sarja tapahtumia ja kaiken sen pohjana on keskeneräisyys. Valmiin teoksen takana saattaa olla hyvinkin pitkä matka, jonka alku on taltioitunut teoksen useisiin kerroksiin ja prosessin päättyminen ei välttämättä ole havaittavissa. Työskentelyni on intuitiivista avoimuutta ja matka valmiiseen teokseen on varsin tärkeä; itse prosessi on avain ja mahdollisuus kaikkeen. Taiteellinen työskentely on hitautta, joka ei välttämättä näy ulkopuolelle. Haluan avata prosessisani oheisella kuvagallerialla.

Lisää prosessia Instagramissa: